Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest AMJ Alicja Januszkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 50/2 o numerze NIP 894-267-82-84, REGON 021757907; zarejestrowana w Urzędzie Miasta Wrocław, pod numerem ewidencyjnym 220670 – zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2 MINIMALNY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w szczególności:
  a) nazwisko i imię;
  e) adres skrzynki poczty elektronicznej;
  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Administratora jest dobrowolne, jednak determinuje nawiązanie kontaktu między tymi podmiotami.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP Użytkowników w celach diagnostycznych problemów związanych z pracą własnego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem.

§ 3 POSTĘPOWANIE Z DANYMI

 1. Wypełnienie formularza zamówienia oraz kontaktowego jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych znajdujących się w treści formularza oraz załączników do systemu teleinformatycznego Administratora.
 2. Dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji treści żądania zawartego w formularzu, w szczególności w celu podjęcia zabiegów związanych z obiegiem informacji, mechanizmami sprzedażowymi i marketingiem.
 3. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania pozyskanych danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem następujących okoliczności:
  a) gdy wymóg taki wynika z przepisów prawa obowiązującego, w tym gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości;
  b) przekazanie danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt a i pkt b niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Administrator jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym udostępnionym przez Użytkownika. Administrator jednocześnie zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Administratora oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe żądania należy kierować na adres skrzynki poczty elektronicznej Administratora: info@serwisujmojeauto.pl

§ 4 COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Więcej informacji o plikach cookies pochodzących z Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.