Kierowca - Co dalej dzieje się z przypomnieniem ?

Co dalej dzieje się z przypomnieniem ?

1. Dopóki nie minie data wysłania wiadomości albo nie zostanie osiągnięty stan licznika, nie dzieje się nic. Przypomnienie pojawia się w ustalonym dniu lub po osiągnięciu ustalonego stanu licznika.

 

 

2. Po kliknięciu na Pilne pojawia się lista pilnych spraw

 

 

3. Po kliknięciu na pozycję na liście, pojawiają się szczegóły.

 

Jeżeli przypomnienie jest czystym przypomnieniem i sprawę już załatwiłeś możesz oznaczyć je jako wykonane. Jeżeli przypomnienie jest związane z wykonaniem jakiejś czynności – usługi w warsztacie, możesz od razu utworzyć i wysłać do warsztatów zapytania, aby zorientować się w cenach oraz możliwych terminach wykonania usługi. Powiadomienie jest aktywne dopóki dopóty użytkownik oznaczy je jako wykonane albo warsztat potwierdzi wykonanie usługi.

4. Oznaczenie jako wykonane potwierdzane jest komunikatem.

 

5. Jeżeli jako sposób powiadomienia wybrano portal + mail, dodatkowo będzie wysłana wiadomość e-mail.