Co się wiąże z eksploatacją instalacji LPG w samochodzie

Montażu instalacji LPG lub CNG w samochodach mogą dokonywać wyłącznie warsztaty, które uzyskały świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji. Po skończonej pracy wydają one dokumenty, umożliwiające dokonanie wpisu o nowym układzie LPG w dowodzie rejestracyjnym. Dokumenty takie są również niezwykle istotne podczas dokonywania przeglądu technicznego, o czym niektórzy kierowcy zapominają.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów informuje o coraz częstszych przypadkach prób uzyskania pieczątki stacji diagnostycznej bez odpowiednich dokumentów. Niektórzy właściciele samochodów z instalacjami LPG zjawiają się do przeglądu z nieważnymi protokołami z badań instalacji oraz bez decyzji dopuszczających samochodowy pojemnik na gaz do eksploatacji.

Decyzja dotycząca możliwości eksploatowania pojemnika gazowego musi być nie tylko aktualna, ale też wydana przez jeden z ośmiu istniejących w Polsce oddziałów Transportowego Dozoru Technicznego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dopuszczenie pojemnika, który posiada zaświadczenie nie wydane przez TDT, nawet jeśli jest aktualne, nie może być brane pod uwagę przez diagnostę. Co za tym idzie, nie można liczyć na pozytywny wynik przeglądu. W tym wypadku bez znaczenia pozostaje tu faktyczny stan instalacji.

Częstotliwość przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdu

Zamontowanie instalacji LPG w pojeździe może mieć wpływ na częstotliwość wizyt w stacji diagnostycznej. Nowy samochód powinien pojawić się na stacji diagnostycznej trzy lata po jego zakupie z salonu. Jeśli jednak w aucie zdecydujemy się na zamontowanie gazu, i tak trzeba będzie wykonywać badanie techniczne już po roku. Opłata za wykonanie standardowego badania okresowego samochodu, który wyposażony jest w instalację LPG jest również wyższa od ceny badania samochodu bez instalacji. Różnica aktualnie wynosi 64 zł.

Decyzja zezwalająca na eksploatację samochodowego zbiornika na gaz

Właściciele aut, które dłużej jeżdżą korzystając z zamontowanej instalacji LPG, muszą pamiętać o tym, że choć określona przepisami żywotność zbiornika wynosi 20 lat, to po 10 latach kończy się termin dopuszczenia pojemnika do użytku. Wówczas musi on zostać zdemontowany, poddany próbie ciśnieniowej, a po jej pozytywnym zaliczeniu ponownie umieszczony w samochodzie. Wydawane jest aktualne świadectwo legalizacji, zwane również certyfikatem czy też wydawana jest decyzja o dopuszczeniu do dalszego użytkowania, z którą należy zgłaszać się na badania techniczne.

Koszt całej operacji to od 300 do 500 zł. Przeważnie wliczone w cenę jest również sprawdzenie szczelności instalacji w samochodzie przez mechanika warsztatu. Trzeba też pamiętać, że takie badanie techniczne samochodowego zbiornika gazowego nie odbywa się „od ręki”. Najczęściej warsztaty samochodowe, które demontują butle, współpracują z inspektorem Transportu Dozoru Technicznego i mają ustalone dni, w których mogą dowieźć zdemontowane pojemniki w celu przeprowadzenia badania szczelności. Dlatego należy umówić się na wizytę w warsztacie, na tyle wcześnie, aby mechanik mógł spokojnie wymontować butle.

Jakie dokumenty zabrać na przegląd

Należy pamiętać, że na coroczne badanie techniczne samochodu z instalacją LPG bezpieczniej jest zgłosić się mając przy sobie:

1) wyciąg ze świadectwa, lub świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,

2) decyzję wydaną przez upoważniony oddział Transportowego Dozoru Technicznego, zezwalającą na eksploatację samochodowej butli gazowej,

3) kartę pojazdu, jeżeli była wydana, z adnotacją o zamontowanej instalacji LPG,

5) i oczywiście dowód rejestracyjny samochodu z miejscem na przybicie kolejnej pieczątki.