TPMS  (z ang. Tyre Pressure Monitoring System) , czyli System Monitorowania Ciśnienia w Oponach

            Kiedy opona ma za dużo powietrza wybrzusza się i dotyka asfaltu tylko częścią bieżnika.

Jeśli ciśnienie jest za niskie to boki opony uginają się i opona nie dotyka jezdni środkiem bieżnika a jego brzegami. Wszystko sprowadza się do tego, że i w jednym i w drugim przypadku dochodzi do jej odkształcenia, dlatego należy kontrolować ciśnienie w oponie.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach  może prowadzić do szybszego ich zużycia oraz  do większego zużycia paliwa. Ma  ono również wpływ na brak bezpieczeństwa jazdy, zwłaszcza po krętych drogach.

Różnica ciśnienia w pojedynczych oponach wpływa na zachowanie samochodu podczas nagłego hamowania oraz podczas wykonywania manewru ominięcia. Zachodzi również zwiększone ryzyko uszkodzenia opony i przedwczesnego zużycia bieżnika.

Czy naocznie jesteśmy w stanie sprawdzić prawidłowy poziom ciśnienia w oponie ?

Nie zawsze, dlatego czujniki TPMS monitorują każdą oponę  i ostrzegają kierowcę o zaistniałych nieprawidłowościach.

Istnieją dwa typy systemów TPMS: pośrednie i bezpośrednie.

Czujniki pośrednie stosowane są w samochodach już od wielu lat, ale są mało precyzyjne i awaryjne.  Analizują one liczbę obrotów koła i porównują ją do pozostałych. Koło z mniejszym ciśnieniem musi wykonać większą ilość obrotów,  co jest wychwytywane przez czujnik. Jeśli jednak wszystkie opony są niedopompowane, to czujnik nie dokona precyzyjnej analizy. Wadą pośredniego systemu TMPS  jest również opóźniona informacja przekazywana użytkownikowi.

Czujniki bezpośrednie są o wiele dokładniejsze, a pomiary następują w krótkich odstępach czasu i faktycznie określają stan ciśnienia w danym momencie w każdym kole z osobna.

W związku z tym, że czujniki najnowszej generacji są przyczepiane bezpośrednio do opony, mogą mierzyć jej temperaturę, a zachodzące w tym wypadku nieprawidłowości mają wpływ na zachowanie przyczepności.

Kiedy dochodzi do wymiany opon, np.: z letnich na zimowe trzeba pamiętać aby poinformować wulkanizatora o posiadaniu czujników, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu podczas demontażu opon. Czujniki powinny  być kalibrowane  po jakiejkolwiek ingerencji demontażowej. Czujniki  TPMS niezbędne są  w samochodach, które mają zamontowane opony typu Run Flat. Informację o uszkodzeniu opony i utraty przez nią stałego ciśnienia przekazują one  bezpośrednio na pulpit kierowcy.

 

Jakie są korzyści wynikają z zastosowania systemu monitorowania ciśnienia w oponach?

- większe bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas długich podróży i szybkiej  jazdy,

- mniejsze zużycie paliwa przy obniżonym ciśnieniu,

- wyeliminowanie niepotrzebnego uszkodzenia opony,

mniejsze zużycie  czy bieżnika.